Header_9.gif
ประวัติส่วนตัว| ประวัติการศึกษา | ประวัติการรับราชการ| ประวัติการหยุดราชการ | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | งานที่ได้รับมอบหมาย | Home
 

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
     
  Topics.gif
  Topics.gif
  Topics.gif
  Topics.gif
  Topics.gif
  Topics.gif
  Topics.gif
  Topics.gif
     
     
     
     
     

h11.gif
 
gallery8.gif
 
 
 
gallery2.gif
 

icon-5.gif ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษากรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
icon-5.gif ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาประเทศฮ่องกง
icon-5.gif ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาเกาะบาหลี อินโดนีเซีย
icon-5.gif ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาประเทศลาว
icon-5.gif ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาประเทศสวิสเซอร์แลนด์
icon-5.gif ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาเซียงไฮ,,ประเทศจีน

 
gallery6.gif
 
 
gallery5.gif
 
 
gallery7.gif
 
สถิติจำนวนผู้เข้าชม Website counter
เริ่มเก็บข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2552
bg3.gif

copyrigth@2008 http://www.stbu.ac.th/nonglux.html  ออกแบบและจัดทำโดย sumpun rungrit