111.gif
แบบสอบวิชาภาษาไทย ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง .การอ่านจับใจความ. จำนวน ..20. ข้อ
โดย อ.นงลักษณ์ ตันอิ่ม .. โรงเรียน..วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.gif

ข้อที่ 1)
ช่วงเข้าพรรษามีระยะเวลาประมาณกี่วัน
    120 วัน
    90 วัน
    60 วัน
    30 วัน


ข้อที่ 2)
สิ่งที่พระภิกษุสงฆ์นำไปเผยแผ่ให้แก่พุทธศาสนิกชนคืออะไร
   พุทธบัญญัติ
   พุทธประวัติ
   พระพุทธรูป
   พระธรรม

ข้อที่ 3)
ใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไร
   ทำไมพระภิกษุจึงต้องจำพรรษา
   ทำไมจึงต้องเผยแผ่ธรรมในฤดูฝน
   การออกเผยแผ่ธรรมของพุทธสาวก
   ข้อควรระวังในฤดูกาลเพาะปลูก

ข้อที่ 4)
" พุทธบัญญัติ " หมายถึงอะไร
   ข้อกำหนดของชาวพุทธ
   ข้อกำหนดที่กรมศาสนาออกมา
   ข้อกำหนดที่พระสงฆ์เป็นผู้กำหนด
   ข้อกำหนดที่พระพุทธเจ้ากำหนด

ข้อที่ 5)
วันเข้าพรรษาตรงกับวันใด
   วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
   วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
   วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
   วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

6.gif

ข้อที่ 6)
" มาคอว์ " คือชื่อของสัตว์ประเภทใด
    นก
    ไก่
    เป็ด
    ผีเสื้อ


ข้อที่ 7)
มาคอว์จะวางไข่ครั้งละกี่ฟอง
   4 ฟอง
   3 ฟอง
   2 ฟอง
   1 ฟอง

ข้อที่ 8)
มาคอว์ ตัวผู้ทำอย่างไรในขณะที่ตัวเมียกำลังกกไข่
   ไปหากินที่อื่น
   หาอาหารมาให้
   ไปหาตัวเมียตัวอื่น
   นั่งเฝ้าไม่ยอมไปไหน

ข้อที่ 9)
ในการฟักไข่แต่ละครั้งจะใช้เวลานานเท่าใด
   90 วัน
   60 วัน
   45 วัน
   30 วัน

ข้อที่ 10)
ข้อมูลใด ไม่ถูกต้อง
   มาคอว์ออกลูกครั้งละ 1 ตัว
   มาคอว์รู้จักหาดินมาล้างพิษ
   มาคอว์ตัวพี่จะดูแลตัวน้องอย่างดี
   มาคอว์กินผลไม้พิษได้ไม่อันตราย

11.gif

ข้อที่ 11)
จากคำประพันธ์นี้ บรรยายถึงคนจังหวัดใด
    จันทบุรี
    สมุทรสาคร
    อยุธยา
    ระยอง


ข้อที่ 12)
คำกลอนนี้กล่าวถึงอาชีพใด
   ประมง
   ค้าขาย
   รับจ้าง
   รับราชการ

ข้อที่ 13)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
   ทุ่งนา
   สนามหญ้า
   ริมทะเล
   ริมคลอง

ข้อที่ 14)
ชาวบ้านถีบกระดานไปกลางเลนเพื่อทำอะไร
   หาปู
   หาหอย
   หาปลา
   หากุ้ง

ข้อที่ 15)
" จะได้กินข้าวเช้าก็ราวเพล " ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
   กินข้าวก่อนพระตีระฆัง
   งดข้าวมื้อกลางวัน
   กินข้าวไม่ตรงเวลา
   กินข้าวพร้อมพระ

ข้อที่ 16)
คำในข้อใด ต่าง จากพวก
   เลน
   โผน
   ตม
   โคลน

ข้อที่ 17)
" ดูจัดเจนโลดโผนในโคลนตม " แสดงถึงข้อใด
   ชำนาญ
   ตื่นเต้น
   หวาดเสียว
   ดุเดือด

ข้อที่ 18)
" ขัดเขมร " เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
   การค้าขาย
   การวางตัว
   การกินอาหาร
   การแต่งกาย

ข้อที่ 19)
นักเรียนคิดว่าผู้คนเหล่านี้เป็นอย่างไร
   ไม่ตรงเวลา
   ขยันทำมาหากิน
   ชอบความสนุกสนาน
   ชอบความโลดโผน

ข้อที่ 20)
คำกลอนนี้จัดเป็นคำประพันธ์ชนิดใด
   โคลงสี่สุภาพ
   กาพย์ยานี 11
   กลอนแปด
   กลอนสักวา

กลับหน้าหลัก